Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẦU NƯỚC

độ cao mực thuỷ lực so với mặt phẳng so sánh, là tổng số của ĐN thuỷ tĩnh và ĐN thuỷ động:

. Trong đó, H là ĐN; h – chiều cao cột nước phía trên điểm nghiên cứu; z – độ cao điểm nghiên cứu so với mặt phẳng so sánh; u – tốc độ thực của dòng nước lưu thông; g – gia tốc trọng trường.

ĐN thuỷ tĩnh là độ cao mực nước tĩnh so với một mặt phẳng so sánh: Ht = h + z.

ĐN thuỷ động là chiều cao cột nước gây ra do động năng của nước lưu thông: Trong phần lớn trường hợp, vận tốc nước dưới đất thường rất nhỏ; trong những trường hợp đó, khi tính ĐN có thể bỏ qua ĐN thuỷ động.