Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐO SÂU ĐIỆN

phương pháp địa vật lí dùng hệ bốn điện cực A M N B đóng vào đất, đối xứng với tâm điểm đo; hai cực A B làm mạch phát dòng điện một chiều cường độ I, hai cực kia dùng để đo hiệu số điện thế U và tính điện trở suất biểu kiến Sk:

Trong đó, hệ số K chỉ phụ thuộc vào sự thay đổi của khoảng cách giữa hai cực phát A B; khi khoảng cách này tăng lên, dòng điện thấm sâu hơn vào Trái Đất, lớp đất đá dưới sâu hơn ảnh hưởng tới giá trị đo. Nói cách khác, khi khoảng cách giữa A B tăng dần lên thì lần lượt các lớp nằm dưới sâu sẽ thể hiện trên kết quả đo. ĐSĐ thường dùng khảo sát các bể trầm tích, cấu trúc bể than, mỏ sa khoáng, nền móng công trình, vv. Chiều sâu khảo sát thường bằng từ 1/10 đến 1/4 của đoạn AB.