Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỔ NHIỆT ĐỘ

nhiệt độ trong quá khứ địa chất của nước biển. Muốn xác định CNĐ của nước biển, người ta căn cứ vào phương trình trao đổi đồng vị của oxi trong nước biển và trong cacbonat kết tinh từ nước biển

mà hằng số cân bằng phụ thuộc vào nhiệt độ của nước biển khi cacbonat kết tinh. Nhiệt độ càng thấp thì hàm lượng 18O  trong cacbonat càng cao. Bằng cách xác định tỉ lệ 18O/16O trong vỏ thân mềm, trùng lỗ, người ta có thể tính được nhiệt độ của nước biển trong quá khứ từ kỉ Jura trở về sau.