Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẤT NỀN

đất và đá, được dùng làm nền cho công trình. Theo một trong những bảng phân loại có đủ cơ sở khoa học, thực dụng mà đơn giản, ĐN được chia thành 5 nhóm: đá cứng – có độ bền cơ học cao và là những thể cứng đàn hồi; đá nửa cứng – tương đối bền vững, với các tính chất cơ học thấp kém hơn nhóm 1; đất rời xốp; đất mềm dính; đất yếu có thành phần, trạng thái và tính chất đặc biệt – rất dễ bị biến dạng, có độ bền thấp.