Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG NÉN VÀ ĐƯỜNG NỞ

 các nhánh của đường cong liên hệ giữa hệ số rỗng của đất e với tải trọng nén p trong điều kiện mẫu thí nghiệm không có khả năng nở hông. Thường tăng tải trọng thành từng cấp; sau khi ổn định biến dạng do tất cả các cấp tải, lại giảm tải theo trình tự ngược lại. Đường liên hệ e - p ở hệ toạ độ vuông góc (e được biểu thị ở trục tung, p ở trục hoành) ứng với trường hợp tăng tải là đường nén, ứng với trường hợp giảm tải là đường nở. Đường nở không trùng với đường nén, vì tuy các hạt đất ít nhiều có tính đàn hồi, nhưng khi bị nén, kiến trúc và kết cấu của chúng bị phá vỡ, phát sinh biến dạng dư (không phục hồi) là chủ yếu.