Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG DỊCH KHOAN

chất lỏng tuần hoàn liên tục trong giếng khoan. Chức năng của DDK: 1) Tống thoát lên mặt đất các vụn đất đá bị phá huỷ ở đáy; 2) Làm mát và bôi trơn dụng cụ phá huỷ đất đá; 3) Gia cố thân giếng khoan và cách li các tầng đất đá khoan qua; 4) Ngăn chặn sự xâm nhập của dầu, khí hoặc nước chứa trong các lỗ rỗng của đất đá khoan qua, cũng như chống lại sự sập lở, vv.; 5) Giữ cho các vụn đất đá bị phá huỷ ở trạng thái lơ lửng trong thời gian ngừng nghỉ việc; 6) Làm nguồn năng lượng khi khoan tuabin. Theo thành phần, phân biệt các DDK: gốc nước, gốc dầu, tạo khí.