Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

 tổ hợp những điều kiện địa chất của lãnh thổ, quyết định khả năng xây dựng công trình, ĐKĐCCT bao gồm: cấu trúc địa chất, địa mạo, địa chất thuỷ văn, các hiện tượng và quá trình địa chất động lực, tính chất vật lí và cơ học của đất đá, vật liệu xây dựng tự nhiên. Đất đá là yếu tố quan trọng nhất trong các ĐKĐCCT của một lãnh thổ. Chúng tham gia vào cấu trúc địa chất của lãnh thổ đó, định sẵn những đặc điểm địa hình, sự phát triển các hiện tượng địa chất động lực, sự phân bố nước dưới đất và mỏ vật liệu xây dựng.