Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI

đơn vị hàng thứ hai trong thang tuổi địa chất, ứng với thời gian thành tạo một giới trong thang địa tầng, là một giai đoạn phát triển lớn trong lịch sử phát triển địa chất và thế giới hữu cơ. Ranh giới các Đ thường được đánh dấu bằng những chuyển động kiến tạo lớn, ảnh hưởng rất lớn đến sự biến đối của sinh giới. Đ gồm nhiều kỉ. Trong thang tuổi địa chất có những đại sau: Ackêôzôi (liên đại) (Thái cổ), Palêoprôtêrôzôi, Mezôprôtêrôzôi, Nêôprôtêrôzôi, Palêôzôi (Cổ sinh), Mêzôzôi (Trung sinh) và Kainôzôi (Tân sinh).