Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆP CHỨA DẦU KHÍ

phức hệ địa tầng trầm tích với các vỉa, tầng hoặc thấu kính colectơ của bẫy dầu chứa các tích tụ dầu hoặc khí công nghiệp. Nếu dầu khí sinh thành trong chính điệp đó thì đó là ĐCDK nguyên sinh, còn sau khi di chuyển thẳng đứng, dầu khí được bắt giữ trong điệp thì đó là ĐCDK thứ sinh. Các ĐCDK phổ biến nhất là đá vôi, đolomit sét xen kẽ các lớp hoặc thấu kính cát, cát kết.