Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẲNG TĨNH

trạng thái cân bằng thuỷ tĩnh của vỏ Trái Đất và manti do tác dụng của lực hấp dẫn, làm cho vỏ Trái Đất dường như trôi nổi trên lớp mềm dẻo hơn, giống như đảo băng nổi trên nước biển dưới sức đẩy Acsimet. Người ta quan niệm rằng trạng thái cân bằng thuỷ tĩnh này được thực hiện ở một độ sâu nhất định gọi là độ sâu bù trừ. Lí thuyết về đẳng tĩnh xuất phát từ sự quan sát về gia tốc của trọng lực. Ở vùng núi cao, gia tốc trọng lực thấp hơn, còn ở vùng trũng và đại dương lại cao hơn. Điều đó dẫn đến quan niệm cho rằng lục địa được cấu thành bằng các loại đá kém chặt khít hơn ở đại dương, do đó vỏ Trái Đất mới giữ được trạng thái cân bằng thuỷ tĩnh. Thuyết ĐT đã được sử dụng để giải thích các hoạt động kiến tạo. Theo đó, do quá trình phá huỷ và xói mòn đá, vật chất ở lục địa bị cuốn đi và đọng lại dưới đáy biển, đại dương. Điều đó dẫn đến kết quả lục địa và núi sẽ bị đẩy cao lên do mất cân bằng thuỷ tĩnh, đồng thời đáy đại dương chìm sâu xuống, do trọng lực của trầm tích đè lên tầng mềm dẻo bên dưới sẽ xảy ra sự chuyển động của dòng vật chất chuyển từ phía đại dương về phía lục địa. Dòng này có lực cuốn lớn sẽ dồn đẩy phần vật chất rắn dưới đáy đại dương chuyển về phía lục địa, gây ra các hoạt động uốn nếp của các tầng đá.