Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁY CÁCH NƯỚC của tầng chứa nước

bề mặt của tầng đất đá không thấm nước (sét, á sét hoặc đá cứng không nứt nẻ) có diện phân bố liên tục nằm ngay dưới tầng chứa nước.