Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỚI VÀ MẶT YẾU

không gian (chiều dày, mặt) có khả năng chịu tải và chất lượng xây dựng yếu kém so với đất đá xung quanh, chủ yếu do những đặc điểm về cấu tạo của đất đá gây nên. Chẳng hạn, mặt phân lớp trong trầm tích, phân phiến trong đá biến chất, sự phân bố không đồng đều các tinh thể khoáng vật, các phân biệt dị li... trong đá macma. Do đó, tạo nên sự dị hướng rõ rệt về các chỉ tiêu vật lí và cơ học của đất đá.