Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐO VẼ ĐỊA VẬT LÍ

 đo vẽ trường vật lí (điện, từ, xạ, trọng lực, địa chấn, nhiệt) nhằm phục vụ vẽ bản đồ địa chấn, tìm kiếm khoáng sản theo một mạng lưới và với một độ chính xác thích hợp. ĐVĐVL thường được tiến hành trước đo vẽ địa chất.