Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỚI SẢN PHẨM

đới đất đá chứa khoáng sản hoặc quặng tập trung thành các thân có giá trị và không có giá trị công nghiệp. Độ chứa quặng của ĐSP thường lớn hơn lượng khoáng sản có thể khai thác được. Thường dùng cho các lớp, tầng đá chứa quặng có nguồn gốc trầm tích (than, apatit, bauxit, vv.), sa khoáng (vàng, casiterit, cromit, vv.), phong hoá (bauxit, cao lanh, silicat, niken, vv.).