Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐO VẼ ĐỊA CHẤT ẢNH

x. Bản đồ địa chất ảnh.