Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

 (cg. lập bản đồ địa chất), công tác nghiên cứu và thể hiện lên bản đồ địa hình các nội dung của điều tra địa chất. Thành phẩm là các bản đồ địa chất (xt. Bản đồ địa chất).