Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỚI OXI HOÁ

đới biến đổi trên cùng của thân khoáng (chủ yếu là quặng sunfua) nằm sát mặt đất hoặc lộ trên mặt, nằm cao trên mực nước ngầm, nghĩa là trong đới thông khí. Trong ĐOH, nước khí quyển và nước trên mặt thấm xuống chứa nhiều khí oxi và cacbonic gây oxi hoá và hoà tan các khoáng vật sunfua, asenua... không bền vững trong môi trường oxi hoá, bị biến đổi toàn bộ hoặc một phần thành các khoáng vật oxit, hiđroxit và các khoáng vật khác bền vững trong điều kiện mới. Quặng sunfua sắt thường biến đổi thành quặng limonit trong ĐOH (mũ sắt).