Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỚI BIẾN CHẤT

 dải đá có cùng mức độ biến chất, thể hiện bởi sự xuất hiện của một khoáng vật hoặc một cộng sinh khoáng vật đặc trưng. Phân ra: 1) Đới nông, biến chất yếu (êpizon); có tan, clorit, epiđot; 2) Đới trung, biến chất vừa (mêzôzon), có biotit, muscovit, amphibon, staurolit; 3) Đới sâu, biến chất mạnh (catazon), có fenpat, piroxen, silimanit.