Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐAI KIẾN TẠO THÁI BÌNH DƯƠNG

đai biểu hiện các hoạt động kiến tạo mạnh mẽ vào Trung sinh Tân sinh, phân bố trên các lãnh thổ bao quanh Thái Bình Dương. Đai có lịch sử phát triển địa chất cùng với các đặc điểm sinh khoáng mang tính khu vực riêng.