Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỚI BÃO HOÀ NƯỚC

 phần vỏ Trái Đất có các lỗ hổng và khe nứt chứa đầy nước.