Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐAI KIẾN TẠO ĐỊA TRUNG HẢI

đai biểu hiện các hoạt động kiến tạo mạnh mẽ, dẫn đến sự hình thành các công trình uốn nếp tạo núi từ ven Địa Trung Hải đến Himalaya (Himãlaya) do hoạt động xô húc giữa mảng Châu Phi và Ấn Độ với mảng Âu - Á gây nên.