Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ TRUNG TÍNH

đá macma có thành phần silic oxit trung gian giữa đá axit và đá bazơ, chứa 52 - 66% SiO2. Macma trung tính kết tinh ở dưới sâu thành điorit, phun trào lên mặt đất thành đá anđezit [phổ biến ở dãy Anđet (Andes)]. Điorit (diorite) ở Việt Nam không tạo thành những khối độc lập mà hay đi đôi với granit (Nậm Rốm, Điện Biên). Anđezit gặp ở Vũng Tàu và Côn Đảo.