Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ SỪNG

đá biến chất nhiệt thành tạo ở nơi tiếp xúc với các khối xâm nhập granitoit. ĐS rất cứng, vết vỡ giống sừng, các tinh thể đan chằng chịt với nhau nên đá không tách chẻ được. Vd. xung quanh khối granit Phia Biooc, đá vây quanh thường gặp là đá hoa, đá phiến đốm và ĐS.