Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ QUÝ

một số khoáng vật tự nhiên thuộc các nhóm kim cương, corinđon, berin, crizoberin, jađeit, opan, granat, spinen, topa, tuamalin, olivin, spođumen, ziricon, thạch anh... có đặc trưng quý hiếm bởi màu sắc tự nhiên, ánh và độ cứng. Màu sắc và ánh của ĐQ lại được nâng cao nhờ kĩ thuật mài cắt và đánh bóng, lợi dụng các trục tinh thể và các mặt phản xạ ánh sáng. Đôi khi màu sắc của ĐQ được cải thiện nhờ các tác động vật lí hoặc hoá học.

ĐQ được dùng chủ yếu làm đồ trang sức, một phần nhỏ dùng trong công nghiệp. Các ĐQ hàng đầu là kim cương, rubi, saphia, emơrôt, vv. Khái niệm đá nửa quý dùng để chỉ các đá có giá trị kinh tế tương đối thấp như topa, opan, thạch anh, vv. Nói chung, ĐQ có giá trị kinh tế cao, đối với một số loại, giá trị cao hơn vàng bạc.

Việt Nam có nguồn ĐQ và đá nửa quý rất phong phú và có chất lượng cao. Đã phát hiện và đưa vào khai thác các mỏ rubi (hồng ngọc) ở Yên Bái, Nghệ An. Ngoài ra, còn phát hiện nhiều mỏ rubi, saphia, spinen, opan... ở nhiều vùng khác.