Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ PHUN TRÀO

đá do dung nham nóng chảy từ núi lửa phun lên bề mặt Trái Đất hoặc dưới đáy biển rồi đông cứng lại. Các ĐPT axit (riolit) chiếm khối lượng nhỏ hơn nhiều so với ĐPT bazơ (bazan). Các phun trào chiếm những diện tích rất lớn ở lục địa (Đêcan, Xibia, cao nguyên Nam Việt Nam) cũng như ở dưới đáy biển và đáy đại dương.