Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ PHIẾN KẾT TINH

tên gọi chung các đá thuộc nhóm sét bị biến chất ở mức độ trung bình. Bao gồm các loại đá phiến serixit, đá phiến clorit, đá phiến mica. Ở Việt Nam, ĐPKT phổ biến trong các hệ tầng đá Tiền Cambri, và đôi khi trong các hệ tầng Palêôzôi như ở dải núi Con Voi dọc Sông Hồng, vùng Lô Gâm (Tuyên Quang), Phu Hoạt (Nghệ An), vv.