Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ NÚI LỬA

đá macma thành tạo do các sản phẩm của núi lửa trên đất liền hoặc ngầm dưới biển, có thể do các dung nham đông đặc lại (đá phun trào), hoặc do các vụn, tro núi lửa gắn kết lại (đá vụn núi lửa).