Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÁ KIỀM

1. Đá macma bão hoà silic, giàu oxit kiềm, trong đó Na2O + K2O > Al2O3 (granit chứa amfibon và piroxen kiềm).

2. Đá macma chưa bão hoà silic, trong đó Na2O + K2O > SiO2 (sienit chứa nefelin hoặc leuxit). ĐK thường liên quan đến quặng đất hiếm. Ở Việt Nam, gặp các khối nhỏ sienit kiềm ở khu vực Tam Đường (Phong Thổ, Lai Châu).