Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DIPLODOCUS

(HL. diploos - kép, dokos - xà, rui), một loại bò sát ăn cỏ, thuộc nhóm khủng long, sống ở cuối kỉ Jura (cách đây khoảng 150 triệu năm). Cơ thể khổng lồ, dài tới 26 m và cao 4 m. Đầu rất bé, cổ và đuôi rất dài, đi bằng bốn chân. Một số đốt xương đuôi có cấu tạo mấu ngang nên trong một số sách của Việt Nam trước đây gọi lầm là thằn lằn hai óc.