Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ RICHTE

là logarit thập phân của biên độ dao động cực đại đo bằng micromét của địa chấn kí đặt cách xa chấn tâm 100 km. Xt. Thang Richte.