Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DĂM

(địa chất), đá vụn gồm những mảnh thô, sắc cạnh, có kích thước trên 2 mm. Các mảnh vụn này chưa được vận chuyển hoặc mới được vận chuyển gần từ nơi chúng vỡ vụn.