Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỂM NÓNG

 nơi manti di chuyển lên trên theo dạng chùm và chọc thủng vỏ thạch quyển, tạo thành núi lửa trên bề mặt Trái Đất. Do vị trí ĐN không di chuyển còn vỏ thạch quyển lại di chuyển, nên vị trí núi lửa (nơi chùm manti chọc thủng) thay đổi theo thời gian (hàng triệu năm). Vì thế, có thể tính được tốc độ di chuyển của mảng thạch quyển do biết được khoảng cách của các núi lửa và tuổi của những núi đó. Vd. dãy đảo núi lửa Haoai (Hawai) giữa Thái Bình Dương là di tích của các ĐN.

 


Điểm nóng

[Các chữ số trên hình chỉ tuổi (triệu năm) của núi lửa (vd. 0,7 triệu năm)]