Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ KHÁNG CHẤN

khả năng chống lại tác dụng của động đất, giữ nguyên chất lượng công trình. Trong xây dựng, để đảm bảo an toàn cho công trình, có khi người ta nâng cấp kháng chấn lên một cấp so với cấp động đất.  (Vd. với động đất cấp 7 thì công trình có ĐKC cấp 8).