Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA VÕNG

 tên gọi cũ của địa máng, hiện nay dùng với cấp độ nhỏ hơn (x. Địa máng).