Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA VẬT LÍ

(cg. vật lí địa cầu), ngành khoa học nghiên cứu cấu trúc bên trong của Trái Đất, các tính chất vật lí của nó và các quá trình xảy ra trong các quyển của Trái Đất. ĐVL được chia thành ba chuyên ngành: vật lí thạch quyển, vật lí khí quyển, vật lí biển. Các lĩnh vực ứng dụng của ĐVL: ĐVL thăm dò, ĐVL công nghiệp nhằm giải quyết các nhiệm vụ địa chất. Những nghiên cứu ĐVL giúp tìm hiểu cấu trúc Trái Đất, dự báo thời tiết, tìm kiếm thăm dò các nguồn năng lượng, khoáng sản của Trái Đất, giúp ích cho các công trình xây dựng.