Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ CỨNG KHOÁNG VẬT

lực chống đối lại tác dụng cơ học lên khoáng vật. ĐCKV phụ thuộc vào cấu trúc tinh thể của khoáng vật. Phân biệt hai khái niệm độ cứng: 1) Độ cứng tương đối được xác định bằng cách so sánh độ cứng của khoáng vật cần biết với mẫu chuẩn. Thông thường hay sử dụng mẫu chuẩn theo thang độ cứng của Môxơ (F. Mohs; nhà khoáng vật học Đức); trong đó tan có độ cứng 1; thạch cao: 2; canxit: 3; fluorit: 4; apatit: 5; octocla: 6; thạch anh: 7; topa: 8; corinđon: 9; và kim cương: 10. 2) Độ cứng tuyệt đối được xác định chính xác bằng máy và có thứ nguyên là kgl/mm2. Theo đó, độ cứng của tan là 2,4 và của kim cương là 10.060. ĐCKV là một tính chất quan trọng dùng để nhận biết khoáng vật.