Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA THỐNG KÊ

 khoa học nghiên cứu lí thuyết toán và ứng dụng toán học để giải các bài toán thực tiễn về thăm dò và đánh giá các mỏ khoáng. Nhiệm vụ chủ yếu của ĐTK là đánh giá mức độ chính xác cách tính hàm lượng trung bình các tổ phần có ích các kim loại và trữ lượng khoáng sản trong thân khoáng được thăm dò, cũng như các hàm số hình hoá hình dạng thân khoáng, sự phân bố các nguyên tố, sự biến đổi đặc điểm địa chất các thân khoáng trong không gian. Trong ĐTK, sử dụng rộng rãi máy tính để tính hệ số tương quan của các ngẫu nhiên. Người sáng lập ĐTK là giáo sư toán học, khoáng vật học người Pháp Matơrông (G. Matheron). Trong ĐTK, mô hình toán về dấu hiệu địa chất không phải là đại lượng ngẫu nhiên mà là tham số không gian, và tính chất của nó trong các điều kiện biết được có thể mô tả bằng toán đề (variogram).