Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA TẦNG ĐỊA CHẤN

khảo sát địa tầng và tướng đá trầm tích dựa trên các đặc điểm của sóng đàn hồi phản xạ như tính liên tục, biên độ, tần số... theo kết quả xử lí các địa chấn đồ trên máy tính điện tử.