Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA SỬ

bộ môn khoa học nghiên cứu lịch sử Trái Đất từ khi thành tạo nên vỏ Trái Đất. Có nhiệm vụ xác định tuổi của các đá, xác lập lại những điều kiện địa lí tự nhiên trên bề mặt Trái Đất trong quá khứ, xác lập lại các chuyển động kiến tạo và lịch sử phát triển cấu trúc của vỏ Trái Đất, trình bày diễn biến của các hiện tượng địa chất trải qua các giai đoạn lịch sử lâu dài của Trái Đất. ĐS cũng giúp ta hiểu được quy luật phát sinh và phân bố khoáng sản trong không gian và thời gian, cho phép tiến hành tìm kiếm và thăm dò chúng có hiệu quả.