Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA KĨ THUẬT

 một ngành học nghiên cứu những tính chất của đất và đá để xác định các điều kiện có thể xây dựng các công trình (hầm, đập, đường xá, nhà cửa...) trong một môi trường địa chất và một vùng khí hậu nhất định. ĐKT bao gồm bốn lĩnh vực: nghiên cứu cấu trúc địa chất ngoài thực địa, cơ học đất và nền móng, cơ học đá và địa chất thuỷ văn.