Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẢI ĐÁ CHÈN

dải kết cấu bằng đá hộc tại các công trình lò chợ dùng để chống đỡ cho lớp vách vỉa không bị phá sập, phối hợp với việc gia cố phần gần gương lò chợ bằng cột gỗ hay cột kim loại. Lấy đá hộc từ việc đào các công trình ngầm hay từ việc đào lò đá dọc vỉa để có đủ đá làm DĐC. DĐC cho phép điều khiển áp lực mỏ, đặc biệt đối với các lớp đá kém bền vững ở mái vỉa khoáng sản. Chiều rộng DĐC 6 - 12 m. Thường làm DĐC khi khai thác các vỉa mỏng, các mạch khoáng sản.