Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ ẨM TOÀN PHẦN

 độ ẩm của đất dính khi tất cả các lỗ rỗng đều được lấp đầy nước. Đối với đất rời và đá, độ ẩm ứng với lúc bão hoà hoàn toàn được gọi là độ chứa nước.