Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ ẨM CỦA ĐẤT ĐÁ

khả năng của đất đá hút một lượng hơi nước trong không khí (bằng độ ẩm của đất đá khô). ĐÂCĐĐ quyết định lượng chứa nước hấp thụ trong chúng ở những điều kiện nhất định, phụ thuộc vào tổng diện tích bề mặt của các hạt.