Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG ĐĂNG

mỏ bauxit ở gần thị xã Lạng Sơn. Mỏ gồm 2 khu: Ma Mèo và Bắc Đồng Đăng. Trong các khu mỏ này đã phát hiện được hơn 25 thân quặng có nguồn gốc sườn tích. Bauxit gốc thường phân bố ở phần dưới cùng của mặt cắt Pecmi thượng dày 50 - 100 m. Quặng có hàm lượng Al2O3 = 43 - 53%, SiO2 = 5 - 10%, hàm suất 0,6 - 1,5 t/m3. Trữ lượng khoảng 15 triệu tấn. Chưa được khai thác. Bauxit ĐĐ có thể dùng để luyện nhôm hoặc làm vật liệu chịu lửa.