Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA CHẤN CÔNG TRÌNH

 một lĩnh vực của địa chấn học, nghiên cứu động đất để cung cấp những thông tin cần thiết cho việc thiết kế và xây dựng các loại công trình. Trên cơ sở kết quả chia vùng địa chấn và nhất là chia nhỏ vùng địa chấn, phối hợp với khảo sát địa chất công trình, ĐCCT đề xuất những biện pháp xử lí nền và tăng cường kết cấu bên trên, để xây dựng có hiệu quả ở những vùng có địa chấn (chủ yếu là cường độ các cấp từ 7 đến 9 theo MSK - 64). Động đất cấp 6 trở xuống không đòi hỏi phải có biện pháp kháng chấn; trên cấp 9 - phải tốn kém nhiều mới xây dựng được, nên thường tránh.