Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỐ KẾT CỦA ĐẤT

sự nén chặt của đất theo thời gian dưới tác dụng của tải trọng, trước hết là do trọng lượng công trình xây dựng, được biểu hiện ở độ lún. Sau khi cố kết, độ bền của đất tăng lên, mức độ biến dạng giảm. Phân biệt hai quá trình: cố kết thấm (cố kết nguyên sinh) và cố kết do sự rão của cốt đất (cố kết thứ sinh). Cố kết thấm là sự nén chặt đất do nước lỗ rỗng thoát ra ngoài và sự giảm tương ứng kích thước các lỗ rỗng, xảy ra chủ yếu trong giai đoạn đầu của quá trình tải trọng cho tới khi toàn bộ tải trọng được cốt đất tiếp nhận, gây ra phần lớn độ lún của đất, diễn biến trên tuỳ thuộc vào độ thấm nước của đất, giá trị tải trọng và điều kiện thoát nước. Cố kết thứ sinh là quá trình biến dạng chậm của cốt đất (gồm các hạt khoáng, được bao bọc bởi màng nước liên kết), chủ yếu xảy ra sau cố kết thấm; lâu tới hàng chục, hàng trăm năm, gây ra khoảng 20 - 30% độ lún của đất.