Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỐ SINH THÁI HỌC

bộ phận của cổ sinh học, nghiên cứu điều kiện sinh sống của sinh vật cổ xưa thuộc các thời kì địa chất bằng việc nghiên cứu hoá thạch, các hạt phấn thực vật, các trầm tích khoáng vật. Kết quả nghiên cứu CSTH phục vụ cho phân tích tướng đá và cổ địa lí học để định hướng tìm khoáng sản.