Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠ HỌC ĐẤT

 môn học nghiên cứu trạng thái biến dạng và ứng suất của đất, điều kiện ổn định của nó, áp lực lên tường chắn, vv. Phương pháp của CHĐ dựa trên các luận điểm lí thuyết của vật lí chất rắn, lí thuyết đàn hồi, lí thuyết dẻo và lưu biến, cùng một số nhánh khác của vật lí. CHĐ là cơ sở khoa học của việc thiết kế nền, móng và các công trình ngầm, đường ống, dự đoán độ biến dạng và ổn định của mái dốc, tường chắn nhằm đảm bảo độ bền của công trình và đạt hiệu quả kinh tế cao.