Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠ HỌC ĐÁ

một lĩnh vực của cơ học, nghiên cứu ứng suất và biến dạng xảy ra trong đá khi chịu tác động của các lực khác nhau. CHĐ được ứng dụng trong ngành mỏ, xây dựng, vv. Hiện đang có xu hướng gộp CHĐ với cơ học đất thành cơ học đất đá.