Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CLAC F. U.

(Frank Wigglesworth Clark; 1847 - 1931), nhà địa vật lí và địa hoá Hoa Kì. Tác phẩm: "Số liệu về địa hoá học" (1912); "Thành phần hoá học của vỏ Trái Đất" (1924); "Thành phần các nguyên tố trong vỏ Trái Đất", đồng tác giả với Oasinhtơn (Washington).